Наш тим

ОСНИВАЧ И ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА:

Хајрија Рамадани

КООРДИНАТОР ТИМОВА

Мирсада Шабани

 

МЕДИЦИНСКИ И ПСИХОЛОШКИ ТИМ

др. Милка Раичевић

Љубица Савић

МEДИЈА И МАРКЕТИНГ ТИМ

Бојан Николић

Тијана Вучетић

 Атина Гајдош

Војин Видановић

ПРАВНИ ТИМ

адв. Владан Готовац

ТИМ САРАДНИКА – ЛОКАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

 Лидија Милосављевић – Јагодина

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕВОДИЛАЦ

Драгана Батас

ОМЛАДИНСКИ ТИМ

Викторија Сапунђић – координатор

ДЕЧИЈИ ТИМ

Слађана Ђурић

КРЕАТИВНИ ТИМ

Маја Радоњић

ПРОЈЕКТНИ ТИМ

Војин Видановић

Хајрија Рамадани