Шема удружења ХАЈР

Оснивач и председник Удружења: Хајрија Рамадани
Адреса ел. поште: uznhajr@gmail.com
Мобилни телефон: 0644829599

УПРАВНИ ОДБОР
1. Калле Кнежевић
2. Љубица Савић
3. Драгана Симић
4. Хајрија Рамадани
5. Жељка Остојић

НАДЗОРНИ ОДБОР
1. Љиљана Перић
2. Проф др Јован Марић
3. Кадира Џенановић

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ
1. Проф др Јован Марић
2. Мина Костић (новинарка)
3. Тамара Ђурић (новинарка)
4. Беки Бекић (певач)
5. Светлана Цеца Китић (првак света у рукомету)
6. Милица Дабовић (кошаркашица)

Секретар:
Адреса ел. поште: uznhajrsekreterijat@gmail.com

Записничар: Наташа Нешић
Адреса ел. поште: uznhajrdocument@gmail.com

Благајник: Нана Абусита

Фотограф: Риста Ристовски

Тимови удружења

1. Правни тим, координаторка: Снежана Живановић
Адреса ел. поште: uznhajr1@gmail.com
Адвокати: Предраг Марковић и Ненад Јанковић
Адреса ел. поште: uznhajrpravnitim1@gmail.com

2. Психолошки тим, координатор: Проф др Јован Марић и Наталија Петровић Пољак
Адреса ел. поште: uznhajrpsiholoskitim@gmail.com

3. Културни тим, кординаторка: Драгана Симић
Адреса ел. поште: uznhajrkulturnitim@gmail.com

4. Креативни тим, координаторка:
Заменица координаторке: Данијела Јовановић
Адреса ел. поште: uznhajrkreativneindustrije@gmail.com

5. Пензионерски тим, координаторка: Милка Хилдербрант
Заменица координаторке: Мара Крга
Адреса ел. поште: uznhajrpenzionerskitim@gmail.com

6. Пројектни тим, координатор: Наталија Пољак Петровић
Адреса ел. поште: uznhajrprojekti@gmail.com

7. Медија тим, координатор: Светлана Шлапак
Адреса ел. поште: uznhajrpress@gmail.com

8. Омладински тим, координаторка: Лара Ђурђановић
Заменица координаторке: Маријам Абусита
Адреса ел. поште: uznhajromladinskitim@gmail.com

9. Дечији тим, координаторка: Емилија Јаковљевић
Заменица координаторке: Данијела Ђурђановић
Адреса ел. поште: uznhajrdecjitim@gmail.com

10. Тим за дијаспору
Адреса ел. поште: uznhajrdijaspora@gmail.com

Канцеларије у Србији

Канцеларија у Београду, председница Хајрија Рамадани
Адреса: Обилићев венац 4, 11000 Београд.
Адреса ел. поште: uznhajr@gmail.com
Мобилни телефон: 0644829599

Канцеларија у Аранђеловцу, координаторка: Ана Трифуновић
Адреса ел. поште: uznhajrarandjelovac@gmail.com

Канцеларија у Шиду, кординаторка: Даница Аничић
Адреса ел. поште: uznhajrsid@gmail.com

Канцеларија у Нишу, координаторка: Милица Нешић
Адреса ел. поште: uznhajrnis@gmail.com

Канцеларија у Трстенику, координатор: Александар Мутавџић
Адреса ел. поште: uznhajrtrstenik@gmail.com

Канцеларија у Лајковцу, координатор: Александра Пилиповић
Адреса ел. поште: uznhajrlajkovac@gmail.com

Канцеларија у Крагујевцу
Адреса ел. поште: uznhajrkragujevac@gmail.com

Канцеларија у Врњачкој Бањи, координаторка: Сања Веселиновић
Адреса ел. поште: uznhajrvrnjackabanja@gmail.com

Канцеларије у региону

Канцеларија у Босни и Херцеговини, Сарајево, координаторка: Нада Мрмављевић
Адреса ел. поште: uznhajrsarajevo@gmail.com

Канцеларија у Северној Македонији, Скопје,
Адреса ел. поште:uznhajrskopje@gmail.com