ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

ОСНИВАЧ И ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА:

Хајрија Рамадани

УПРАВНИ ОДБОР (од 23.09.2018)

Љубица Савић

Кале Кнежевић

Весна Урошевић

Кемал Гудзевић

Хајрија Рамадани

НАДЗОРНИ ОДБОР (од 23.09.2018)

Слађана Ђурић

Снежана Завршек

Мирсада Шабани

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Весна Урошевић

 * * *

ТИМОВИ УДРУЖЕЊА

(Медицински и психолошки, Медија и маркетинг, Правни, Локалне канцеларије, Превод, Омладински, Дечији,

Креативни, Пројектни, за самохране очеве, безбедност, сарадњу са институцијама – ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!)

КООРДИНАТОР ТИМОВА

Мирсада Шабани

МЕДИЦИНСКИ И ПСИХОЛОШКИ ТИМ

Жељка Остојић

нутрициониста  Милка Раичевић

дипл. псих. Љубица Савић

МEДИЈА И МАРКЕТИНГ ТИМ

Бојан Николић

Тијана Вучетић

 Атина Гајдош

ПРАВНИ ТИМ

адв. Владан Готовац

ТИМ САРАДНИКА – ЛОКАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

 Лидија Милосављевић – Јагодина

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕВОДИЛАЦ

Драгана Батас

ОМЛАДИНСКИ ТИМ

Викторија Сапунђић – координатор

ДЕЧИЈИ ТИМ

Слађана Ђурић

КРЕАТИВНИ ТИМ

Атина Гајдош

Маја Радоњић

ПРОЈЕКТНИ ТИМ

Хајрија Рамадани

Весна Урошевић

ТИМ ЗА САМОХРАНЕ ОЧЕВЕ

(Отворена позиција)

ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Станко Сапунђић

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ИСТИТУЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Жељка Остојић