Ambasador Bradić sa saradnicima sastao se, u prostorijama Ambasade, sa predstavnicima Udruženja žrtava porodičnog nasilja „HAJR“ predvođenim predsednicom udruženja Hajrijom Ramadani, predstavnicama opštine Palilula Natalijom Ristić i Majom Žmukić – članicom veća za rodnu ravnopravnost opštine Palilula i književnikom, novinarom i TV voditeljem Vanjom Bulićem.

Obostrano je konstatovan značaj i uloga kako državnih institucija tako i nevladinih organizacija u borbi protiv svih oblika nasilja i pružanja socijalne, pravne i psihološke podrške žrtvama nasilja u procesu rehabilitacije i reintegracije u društvo. Dogovorena je dalja saradnja Ambasade, opštine Palilula i Udruženja „HAJR“ i nastavak aktivnog angažmana u pružanju pomoći svim žrtvama koje su pretrpele ili trpe nasilje u porodici.

Preuzeto sa sajta: AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE – BERN ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA

link: http://www.berne.mfa.gov.rs/lat/index.php